Blog

Teamontwikkeling

InnerPower 2

Teamontwikkeling en authenticiteit, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ontwikkelen en verbinden van een team is op drijfzand gebaseerd zonder authenticiteit. Hoe zorg je voor een optimaal teamverband?

Waarom heb je authenticiteit in een team nodig?
Ten eerste; voor jezelf. Als je er nog niet aan toe bent om jezelf te kennen, hoe wil je je dan gaan verbinden met de ander? Hoe verwacht je dan dat de ander jou wél zou kunnen of willen leren kennen?

Het proces van jezelf leren kennen, los van alle conditionering en gedragspatronen, is een spannend en oncomfortabel proces. Je gaat op zoek in jezelf naar de kern waarbij alles wat mensen, marketing, scholen, media, overheden en je ouders je hebben willen laten geloven, opeens herzien of herkaderd moet worden. Niets blijft bij het oude. Enkel het ongewisse ligt in het vooruitzicht. Nogal wiedes dat je daar niet met een comfortabel gevoel aan begint en dat veel persoonlijke groei pas noodgedwongen plaatsvindt door “life-events” zoals burn-out, verlies, geboorte of mentale klachten. Vóór die tijd heeft angst ons belemmerd om op ontdekkingstocht te gaan.

Zodra je dat proces bent aangegaan en je merkt dat je een mooier, breder en rijker mens wordt met meer waarde voor jezelf en je omgeving, zul je er vaker (misschien niet eens noodgedwongen) voor kiezen om door de fearzone in je learningzone te komen. Met als zoete belofte de growthzone.

Zodra je inzicht en gevoel hebt bij wie je werkelijk bent, welke waarden je belangrijk vindt in jouw leven, wat jouw échte behoeftes zijn en waar je blokkades liggen, dan kun je je leven gaan inrichten zoals jij dat wilt in plaats van zoals anderen dat voor jou hebben gewild. Je bent geen speelbal meer. Maar…. daar heb je wel lef voor nodig! Eerst het lef om naar jezelf te durven kijken en vervolgens het lef om authentiek gedrag te durven vertonen. En dat is lastig want iedereen gaat er wat van vinden. Je bent immers “jezelf” niet meer, voor een buitenstaander. Terwijl jij beseft dat je pas nu écht jezelf bent, blijft de ander nog in jouw oude persoon geloven en heeft er moeite mee om jouw nieuwe gedrag te duiden. De hele wereld om je heen zal proberen om je terug te trekken in oude patronen. Twijfel gerust, maak afwegingen en kies vooral voor jezelf. Heb het lef! Want jouw voordelen zijn nu;

  • Je hoeft niets meer verborgen te houden over jezelf, je bent je opperste zelf.

  • Je weet wat je aan kan, wat je drives zijn en wat niet wilt.

  • Je doet en leeft voortaan je passie.

  • Je vreest niet meer voor wie je bent en daarom ben je goed aanspreekbaar op gedrag en verantwoordelijkheden.

  • Je verbindt je gemakkelijker met anderen nu je je maskertje niet meer op hoeft te houden.

  • Je veroordeelt anderen minder snel omdat je je niet meer boven anderen hoeft te plaatsen.

  • Mensen voelen zich sneller tot je aangetrokken vanwege de persoon die jij bent in plaats van wat je oppervlakkig toonde.

 • Most of all; je hebt meer zelfvertrouwen!
 

 

Waarom heeft een team authenticiteit nodig?
Vaak zien we bij onvolgroeide teams;

  • Het missen van een hoger doel, daardoor geen diepere verbinding met als gevolg onbegrip voor elkaar

  • Verandermoeheid, door vele veranderpogingen met steevaste terugkeer in oude gewoontes

  • Eigen belang en organisatie belang wat conflicteert
 
Evenals een mens zichzelf wordt, kan een team ook zichzelf worden. En ook dat is een groeiproces waartegen van nature weerstand (angst) bestaat.

Opnieuw is de toekomst onzeker, opnieuw moet je naar jezelf en naar jouw rol gaan kijken en stoppen met naar anderen te wijzen. Kan iedereen (of jijzelf) wel binnenboord blijven als we gaan zeggen en doen wat we écht van waarde vinden? Gaat iedereen wel echt eerlijk en zonder geheimen agenda deze reis aan?

Om dat proces aan te gaan heb je een doel, een beloning of een noodzakelijk kwaad nodig. Zonder stimulans gaat niemand eraan beginnen. Een gedragen missie (waartoe dient ons team?) en visie (hoe zien wij ons dat doen?) is essentieel om van solisten een orkest te maken. Bijvoorbeeld zoals je dat ziet op https://www.krachtzat.nl/missie-visie-kernteam/

Elkaars overtuigingen (omgezet in waarden) leren kennen en respecteren om van daaruit de grootste gedeelde waarden tot kernwaarden van het team te maken. Dat zorgt ervoor dat mensen veiligheid gaan ervaren wat weer leidt tot betrokkenheid, bevlogenheid en eigenaarschap. We kunnen pas spreken van een team als alle mensen als geheel verbonden zijn vanuit wie elk individu werkelijk is, dat ook mag en kan zijn en het team verder verbonden wordt door een gezamenlijk hoger doel als missie en visie.

Dan ervaart het team als geheel;

  • Daadkracht (trots, hoge output, eigenaarschap)


  • Hoog werkplezier (respect, synergie, verantwoordelijkheid en bevoegdheid, samenwerking)
 
  • Laag verzuim en verloop (minder stress, meer grip op werkdruk en inhoud, betrokkenheid)
 
 

 

Hoe zorg je voor teambuilding en authenticiteit?
Het is erg moeilijk om als leider cultuur te veranderen, zeker als je zelf (deels) debet bent aan een onvolgroeid team of als je zelf als leider nog veel groei nodig hebt. Idealiter dompel je je team onder in een leeromgeving waarin het noodzakelijk is om alle maskertjes af te zetten, er geen optie meer bestaat om je eigen agenda te voeren en waarin je niet eens de keus hebt om anders dan optimaal te gaan samenwerken, je respectvol en kernachtig  uit te spreken en de euforie te voelen van het resultaat in praktisch opzicht en in groei en vorming van je team.

Daartoe is een omgeving nodig die los staat van de waan van de dag, die los staat van het bekende en waarin kennisoverdracht, leren maar vooral vorming centraal staan. Als leider laat je jezelf en je team dus regelmatig trainen in een training zoals teamcoaching, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap of de training https://www.krachtzat.nl/krachtig-leiderschap/

KRACHTZAT als trainingspartner.

Wij maken de verbinding tussen de beste ervaringen uit de militaire wereld en de civiele, corporate wereld.

Wij zorgen, door onconventionele sturings-, leiderschaps- en vormingsmodellen, voor een training die voor iedereen haalbaar is en waarin je minimaal de volgende resultaten behaalt, integreert en borgt.

  • EENSGEZINDHEID; het hele team (bestuur, directie, management) heeft hetzelfde doel voor ogen en stemt alle handelingen, gedragingen en mindset af op dat doel. Door goed voorbeeld en resultaat volgt je organisatie daarin. Jullie leiderschap wordt gedragen.

  • KAMERAADSCHAP (niemand is belangrijker dan het team en geen team is belangrijker dan de organisatie);

  • + individueel niveau; persoonlijk belang wordt onderschikt aan de organisatie doelstelling. Door vertrouwen en trots zijn mensen eerlijk over wat hen motiveert en wat hen belemmert. Door verbinding met de organisatie en met elkaar wordt dat effect versterkt en geborgd. Je daadkracht neemt toe.

  • + organisatie niveau; teams verbinden zich door inzicht in het gezamenlijk doel en het gezamenlijk belang. Zij nemen op het juiste moment de juiste plaats in en erkennen hun wederzijdse afhankelijkheid. Dat leidt tot eenheid van inspanning. Je slagkracht neemt toe.

  • EIGENAARSCHAP; verantwoordelijkheden en verwachtingen worden op het laagst mogelijke niveau belegd en uitgesproken. Mensen en teams krijgen onvoorwaardelijke vrijheid van handelen en vertrouwen binnen hun opdracht. Er is verbinding in je organisatie en met het organisatie belang. Mensen en teams voelen zich vrij om authentiek te zijn, vertonen trots, moed en focus. Niets doen is geen optie meer.

Boek nu een selectiegesprek op https://www.krachtzat.nl/selectiegesprek/

Er is geen excuus.
Er is KRACHTZAT.