OVER KRACHTZAT

Missie, visie & kernteam

KRACHTZAT

MISSIE

Wij willen het volledige potentieel van zowel de mens als het team activeren, zodat jouw organisatie als geheel competent, daadkrachtig en weerbaar wordt.


VISIE

Het terugbrengen van authenticiteit binnen een organisatie is essentieel om goed en blijvend te presteren.

VERKLARING VAN GOED BEDRAG

Het goede doen, daar gaat het om!

Vanuit goed ondernemerschap en persoonlijke behoefte om bij te dragen en toe te voegen, draagt KRACHTZAT voor eigen plezier een deel van de omzet af voor het welbevinden van opdrachtgevers met hun goede doelen. Gewenste endstate; opdrachtgever blij, goed doel blij, iedereen blij.

Als deelnemer van Goed Bedrag doneer ik een percentage van elke factuur naar een door de opdrachtgever te kiezen goed doel.

KRACHTIGE COMPETENTIE

Om als organisatie door te kunnen groeien wil je dat er optimaal wordt samengewerkt. Vanuit rust en vertrouwen, met behoud van competent personeel. Als eenheid gefocust op dezelfde missie en visie.

De realiteit is vaak het tegenovergestelde. Een te hoge workload voor werknemers, onzekerheid bij het management en een hoop frustraties onderling. Dit met ongewenst verloop tot gevolg waardoor de organisatie steeds verder wordt uitgehold.

Wij ontginnen op confronterende maar ook invoelende wijze bewustwording van houding en gedrag, wat collectief eigenaarschap versterkt en tot een noodzakelijke vanzelfsprekendheid maakt.

Onze kracht is het ontbloten van het potentieel dat al aanwezig is in elke organisatie maar wat door de jaren heen verborgen is geraakt. Wij richten ons op de authentieke kracht die in elke medewerker zit en stimuleren het lef om die kracht in te zetten ten bate van de groei die hij of zij voor ogen heeft. Daardoor wordt de toekomstbestendigheid vergroot; initiatief, daadkracht, kameraadschap en eigenaarschap in elk mens en geïntegreerd in jouw organisatie. Afdelingen en teams raken zich bewust van hun onderlinge afhankelijkheid en hun plaats in de organisatie. Hiërarchie en structuur leiden niet meer tot angst maar vormen slechts de kaders waarin onvoorwaardelijke vrijheid van handelen, verantwoordelijkheid en eigen passie leiden tot keihard resultaat. Duurzame en continue beweging op inhoud, processen en winst.

Voor onszelf, als bedrijf, geldt dat wij onze kracht ontlenen aan onze teamleden. Het diepe besef dat ons bedrijf volledig afhankelijk is van onze medewerkers maakt dat teamleden zich erkend voelen en dat zij niet simpelweg bij ons hu geld verdienen maar dat in de gelegenheid worden gesteld om hun passie uit te voeren.

Onze professionals zijn mensen met ervaring in militair leiderschap en bestuur, overheden en corporate business. Zij gaan daarmee de verbinding aan tussen de best practices of those worlds. De meerwaarde die ervaringen uit de boardroom betekenen voor het besturen en leiden van een gevechtsoperatie (en vice versa) leiden tot werkprocessen die meer diversiteit en diepgang krijgen en zorgen voor verrassend en krachtig optreden. Ons team werkt altijd vanuit de verbinding tussen harde kracht (doorzettingsvermogen, actiebereidheid) en zachte kracht (gevoel, empathie, innerlijke processen) met concreet resultaat.

QUITTERS NEVER WIN. WINNERS NEVER QUIT!
HET GAAT NIET OM WAT HET KOST, HET GAAT OM WAT HET OPLEVERT.
LEEF, ALSOF JE LEVEN ERVAN AFHANGT
Het lef om naar jezelf te kijken, daar zit de winst!
Previous slide
Next slide

Over KRACHTZAT oprichter:

Martijn Meerwijk

Voor KRACHTZAT zet ik 17 jaar ervaring uit gevechtseenheden in. Ervaring uit een dodelijke wereld waarin geen ruimte is voor een 2e plaats. En dat niet alleen; ook in het gevecht met de tijd, de kou, de honger, de slaap en het gevoel dat je niet meer verder denkt te kunnen. Ervaringen met mijn continue behoefte om sterk te zijn, als leider in de aandacht te staan en daardoor prestatiedruk te ervaren; moeilijk om trouw aan mijzelf te blijven en niet volledig voor het grotere belang te gaan leven, het risico om mijn rol en mijn identiteit te verwarren. Door ervarend leren, confronterende trainingen en goede begeleiding en coaching op de werkvloer heb ik geleerd een groeiend mens, leider en ondernemer te zijn. Ik zie vergelijkingen met de wereld van corporate en civiel bestuur; grote verantwoordelijkheden, presteren onder tijdsdruk, geheimhouding, kritiek, eenzaamheid aan de top, mediagevoeligheid en continue belangenafwegingen.