Blog

Jezelf ondergeschikt maken aan een ander.

Jezelf ondergeschikt maken aan de ander.

Of eigenlijk, jezelf geschikt en beschikbaar maken voor de ander.

Want ondergeschiktheid heeft iets van ongelijkheid, van oneerlijkheid en minderwaardigheid in zich. Niemand is ondergeschikt aan een ander. Wel kunnen we onszelf schikken in ons doel en daarmee onze inzet optimaliseren door, bijvoorbeeld, onze persoonlijke belangen minder belangrijk te maken dan het collectief belang. Tenminste, zolang je je kunt vinden qua waarden en zingeving in dat collectieve belang.

Die persoonlijke belangen mogen dan ooit wel weer in beeld komen en behartigd worden want anders komen we niet toe aan onze eigenheid binnen dat collectief. Daarbij heeft de mens de neiging te zoeken naar balans.

Balans bestaat niet.

Welnu, balans bestaat niet! Rigide naar balans zoeken betekent dat we bij het minste zuchtje tegenwind van slag raken en gekwetst worden in onze behoeften, waardoor we al gauw naar egoïstisch- en slachtoffergedrag gaan. Een logische tegenreactie met een buitenproportionele invloed. Veel beter kunnen we leren om ons weerbaar en adaptief te maken. Met meer incasseringsvermogen, meer vaardigheden om onszelf uit te drukken, dialoog boven discussie te verheffen en vooral met meer verschillende keuzes in houding en gedrag bij veranderende omstandigheden, worden we als individu krachtiger en betrouwbaarder voor onszelf en onze omgeving.

Daarmee worden (of blijven) we prima in staat om vanuit vertrouwen in onszelf ruimte te geven aan de ander. Zodra we die ruimte zelf weer nodig hebben dan beschikken we over voldoende competenties om die plaats in het systeem op sympathieke wijze terug in te nemen. Zo groeit er een wederzijds bewustzijn van afhankelijkheid en wederzijds vertrouwen om geven en nemen om te zetten in een natuurlijk staat van flow.

 

Ga voor de wisselwerking

Vanaf dat moment bestaat er geen ondergeschiktheid, geen ongelijkheid en geen onveiligheid meer. Een keurige wisselwerking tussen autonomie, verbinding en competentie laat mensen en teams optimaal functioneren.

Dat is de basis van het KRACHTZAT model: de zelfbeschikkingstheorie van Decy & Ryan.

Eerst werken aan jezelf in teamverband, dan aan jouw positie in het team en vervolgens kun je met teamoptimalisatie de punten op de i’s gaan zetten.

Daar heb je KRACHTZAT voor!