INSPIRATIE

INSPIRATIE

BLOGS

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling en authenticiteit, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontwikkelen en verbinden van een team is op drijfzand gebaseerd zonder authenticiteit. Hoe zorg je voor een optimaal teamverband?

Lees verder »

Leiderschap en conditionering

Zonder fantasie haal je je bedrijfsdoelen niet;

Vanochtend, buitentemperatuur 17 graden om 09.00 uur, de afgelopen 2 weken waren steenkoud. Ik zie een dame op straat met handschoenen aan. Het effect

Lees verder »

Geschreven door Martijn Meerwijk

Krachtige Taal: Voor ondernemend leiderschap en teamoptimalisatie

Een verzameling van korte motiverende en inspirerende verhalen over gedrag, cultuur en leiderschap. Geschreven door een voormalig militair leider die zich bekwaamd heeft in teamprocessen en leiderschap in extreme situaties. Die ervaringen vertaalt hij naar de alledaagse praktijk en vult hij aan vanuit zijn belevingen als ondernemer, vader, partner en leerling van zijn eigen leven.

Krachtig Leiderschap

Het leiderschapsmodel Krachtig Leiderschap combineert de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan, de principes van Mission Command en het risicoleiderschap van Martin van Staveren. Dit model is ontworpen om leiders in een uitdagende en instabiele omgeving te helpen hun organisatie te leiden op een manier die hen en hun medewerkers in staat stelt om geïnspireerd en onafhankelijk te handelen, gemotiveerd en in verbinding te blijven en met risico’s en kansen om te gaan, wat op een verantwoorde wijze voldoening, effectiviteit en winst oplevert.

De zelfbeschikkingstheorie van Decy en Ryan stelt dat mensen een inherente behoefte hebben aan autonomie, verbondenheid en competentie. Autonomie houdt in dat mensen het gevoel hebben dat ze keuzes kunnen maken en controle hebben over hun eigen leven. Verbondenheid betekent dat mensen ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Competentie betekent dat mensen het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn in wat ze doen.

Deze componenten zijn regelmatig in tegenspraak met elkaar, wat een spanningsveld veroorzaakt waardoor (mits goed begeleid) groei van personen en organisaties mogelijk is. Het is gebaseerd op het idee dat als een medewerker deze basisbehoeften kan vervullen, hij/zij meer gemotiveerd en betrokken zal zijn bij het werk. In het kader van dit leiderschapsmodel moeten leiders rekening houden met deze basisbehoeften bij het delegeren van bevoegdheden en het geven van feedback. Medewerkers moeten zich gerespecteerd en gehoord voelen en een gevoel van voldoening ervaren (het hogere doel) bij het uitvoeren van hun werk.

Mission Command is een leiderschapsfilosofie die is doorontwikkeld door NAVO bondgenoten. Het principe van Mission Command is dat de commandant de intentie bepaalt en de middelen beschikbaar stelt, terwijl de uitvoering van de missie wordt gedelegeerd naar de ondergeschikten. Het doel is om de besluitvorming te decentraliseren naar het laagst mogelijke niveau en het initiatief aan de onderhebbenden te geven. De leider heeft hierin een rol maar geen aparte status. Hij/zij maakt deel uit van het team, als lid van dezelfde organisatie. Alle leden zijn dienend aan elkaar en aan de organisatie. Deze filosofie is succesvol ingezet door o.a. de geallieerden in de beide Golfoorlogen, door de NAVO in Afghanistan en in de verdediging van Oekraïne tegen Rusland.

Risicoleiderschap van Martin van Staveren houdt in dat leiders een proactieve houding aannemen ten opzichte van risico’s en kansen. Ze zijn zich bewust van kansen die zich voordoen en zijn bereid om risico’s te nemen als dat nodig is om hun doelen te bereiken. Het gaat dan over het bewust nemen van risico’s om kansen te benutten en tegelijkertijd de negatieve impact van die risico’s te minimaliseren. Dat vereist een cultuur van openheid, transparantie en vertrouwen, waarin mensen vrij zijn om te communiceren over- en om te gaan met risico’s en fouten zonder angst voor repercussies.

Om naar de top te kunnen groeien met je team zul je allereerst de basis op orde moeten krijgen; de vervulling van de basisheoeften van je team en van jouzelf.

Pas daarna kun je gaan werken aan leiderschap, teamoptimalisatie en het omgaan met externe factoren en hoe die weer van invloed zijn op het gevoel en het gedrag van je team en van jouzelf. 

GA HET LEIDERSCHAP AAN

Sta op!

“Het enige dat kwaad nodig heeft, is dat de goeden niets doen.”

(Aleksej Navalny)

Geen slapjanussen-taal of wegkijken maar zeggen waar het op staat. Dat is niet onbeschoft maar volkomen wenselijk.

Daar is moed voor nodig, al te vaak laten we ons leiden door wat we dénken dat anderen van ons vinden als wij onszelf laten zien en horen. Dat leidt tot het bystander effect, meeloopgedrag, group think en geeft ruimte aan toxic leadership.

Stop ermee om jezelf onnodig klein te houden en te doemdenken. Sta op en wees jezelf, kom uit de kast als medemens!

Benoem wat je ziet en benoem wat jij daarbij voelt. En hoe het voor jou en de organisatie is als afspraken niet worden nagekomen.

Zo geef je niemand de schuld en zet je de anderen aan tot nadenken; over hun stilzwijgen, over hun gedrag of over hun uitspraken.